Giường điện tập vận động phục hồi chức năng

19.000.000

0986 288 055