Giường điện tập vật lý trị liệu

27.000.000

0986 288 055