Giường cho bệnh nhân kèm tập đứng tại giường

12.000.000

0986 288 055